• 5605_E_Lafayette_31-with fire.jpg
 • 53rd great
 • 5605_E_Lafayette_32.jpg
 • 5605_E_Lafayette_68.jpg
 • 5605_E_Lafayette_45.jpg
 • Living 2
 • 3715_E_Orange_22.jpg
 • 3715_E_Orange_24.jpg
 • 3715_E_Orange_11.jpg
 • 3715_E_Orange_12.jpg
 • 53rd wine cellar 2
 • 53rd game room
 • _EJK3191-Edit-Edit.jpg
 • _EJK4053_6_9-Edit.jpg
 • _EJK5373_5_7-Edit.jpg
 • _EJK6181_3_5-Edit-Edit.jpg
 • _EJK1165_7_9-Edit.jpg
 • _EJK1102_4_6-Edit.jpg
 • Lot 1 24 Marlette great room and bar.jpg
 • Lot 1 24 Marlette kitchen to great room.jpg
 • $ 53rdliving dining kitchen.jpg
 • 4415 N 29th Place kitchen and great room.jpg
 • 6649 Great room-fireplace.jpg
 • 6649 Master bedroom.jpg
 • 6647 great room to patio.jpg
 • Great room $$$.jpg
 • Lot 1 24 Marlette kitchen to great room.jpg (1)
 • _EJK0891_3_5-Edit-Edit.jpg
 • _EJK4027_29_31-Edit.jpg
 • 4415 N 29th Place kitchen and great room.jpg (1)
 • _EJK0863_5_7-Edit-Edit.jpg
 • DSC_6809-Edit.jpg
 • DSC_4018.jpg
 • 30D_1980.jpg
 • DSC_6635-Edit.jpg
 • DSC_6850-Edit-Edit.jpg
 • DSC_6919-Edit.jpg
 • DSC_2845-Edit.jpg
 • DSC_1580_AuroraHDR2018-edit-Edit.jpg
 • DSC_1555-Edit.jpg
 • DSC09742.jpg
 • 4438.N.47_16.jpg
 • 3810-54th-Court_GatheringRm_2_DSC_7836_.jpg
 • 3810-54th-Court_GatheringRm_DSC_7841_.jpg
 • 5605_E_Lafayette_31-with fire.jpg
 • 53rd great
 • 5605_E_Lafayette_32.jpg
 • 5605_E_Lafayette_68.jpg
 • 5605_E_Lafayette_45.jpg
 • Living 2
 • 3715_E_Orange_22.jpg
 • 3715_E_Orange_24.jpg
 • 3715_E_Orange_11.jpg
 • 3715_E_Orange_12.jpg
 • 53rd wine cellar 2
 • 53rd game room
 • _EJK3191-Edit-Edit.jpg
 • _EJK4053_6_9-Edit.jpg
 • _EJK5373_5_7-Edit.jpg
 • _EJK6181_3_5-Edit-Edit.jpg
 • _EJK1165_7_9-Edit.jpg
 • _EJK1102_4_6-Edit.jpg
 • Lot 1 24 Marlette great room and bar.jpg
 • Lot 1 24 Marlette kitchen to great room.jpg
 • $ 53rdliving dining kitchen.jpg
 • 4415 N 29th Place kitchen and great room.jpg
 • 6649 Great room-fireplace.jpg
 • 6649 Master bedroom.jpg
 • 6647 great room to patio.jpg
 • Great room $$$.jpg
 • Lot 1 24 Marlette kitchen to great room.jpg (1)
 • _EJK0891_3_5-Edit-Edit.jpg
 • _EJK4027_29_31-Edit.jpg
 • 4415 N 29th Place kitchen and great room.jpg (1)
 • _EJK0863_5_7-Edit-Edit.jpg
 • DSC_6809-Edit.jpg
 • DSC_4018.jpg
 • 30D_1980.jpg
 • DSC_6635-Edit.jpg
 • DSC_6850-Edit-Edit.jpg
 • DSC_6919-Edit.jpg
 • DSC_2845-Edit.jpg
 • DSC_1580_AuroraHDR2018-edit-Edit.jpg
 • DSC_1555-Edit.jpg
 • DSC09742.jpg
 • 4438.N.47_16.jpg
 • 3810-54th-Court_GatheringRm_2_DSC_7836_.jpg
 • 3810-54th-Court_GatheringRm_DSC_7841_.jpg
 • 5605_E_Lafayette_31-with fire.jpg
 • 53rd great
 • 5605_E_Lafayette_32.jpg
 • 5605_E_Lafayette_68.jpg
 • 5605_E_Lafayette_45.jpg
 • Living 2
 • 3715_E_Orange_22.jpg
 • 3715_E_Orange_24.jpg
 • 3715_E_Orange_11.jpg
 • 3715_E_Orange_12.jpg
 • 53rd wine cellar 2
 • 53rd game room
 • _EJK3191-Edit-Edit.jpg
 • _EJK4053_6_9-Edit.jpg
 • _EJK5373_5_7-Edit.jpg
 • _EJK6181_3_5-Edit-Edit.jpg
 • _EJK1165_7_9-Edit.jpg
 • _EJK1102_4_6-Edit.jpg
 • Lot 1 24 Marlette great room and bar.jpg
 • Lot 1 24 Marlette kitchen to great room.jpg
 • $ 53rdliving dining kitchen.jpg
 • 4415 N 29th Place kitchen and great room.jpg
 • 6649 Great room-fireplace.jpg
 • 6649 Master bedroom.jpg
 • 6647 great room to patio.jpg
 • Great room $$$.jpg
 • Lot 1 24 Marlette kitchen to great room.jpg (1)
 • _EJK0891_3_5-Edit-Edit.jpg
 • _EJK4027_29_31-Edit.jpg
 • 4415 N 29th Place kitchen and great room.jpg (1)
 • _EJK0863_5_7-Edit-Edit.jpg
 • DSC_6809-Edit.jpg
 • DSC_4018.jpg
 • 30D_1980.jpg
 • DSC_6635-Edit.jpg
 • DSC_6850-Edit-Edit.jpg
 • DSC_6919-Edit.jpg
 • DSC_2845-Edit.jpg
 • DSC_1580_AuroraHDR2018-edit-Edit.jpg
 • DSC_1555-Edit.jpg
 • DSC09742.jpg
 • 4438.N.47_16.jpg
 • 3810-54th-Court_GatheringRm_2_DSC_7836_.jpg
 • 3810-54th-Court_GatheringRm_DSC_7841_.jpg